วิรไท สันติประภพ.

เศรษฐศาสตร์มีจริต / วิรไท สันติประภพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2557 [2014] - 237 หน้า.

9789742281908 9742281904


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว637 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544