นิติ ภวัครพันธุ์.

เรื่องเล่าเมืองไต : พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า / นิติ ภวัครพันธุ์. - เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015] - x, 232 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 05 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์อาเซียนศึกษา) ; หมายเลข 05. .

9789746729659 9746729659


ชาวไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS523.4.ท9 / น63 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544