ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน / สำนักงาน ก.พ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552 [2009] - 32 หน้า.


880-03 -- จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544