สาระดี ๆ ที่ประชาชนควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป / คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - 244 หน้า.

9789744498847 9744498846


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2090 / .ส64 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544