รวมคำบรรยาย สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558. ภาคสอง เล่มที่ 8 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015] - 354 หน้า.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ร547 2558 ภ. 2 ล. 8

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)