ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2559 [2016] - 174 หน้า.

9786162694448 6162694445


880-04 -- ทรัพย์สินทางปัญญา.
880-05 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
880-06 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155 / .ป54 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544