หนี้นอกระบบเกษตรกร ฟางเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียที่ดิน / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิชีวิตไทย, 2559 [2016] - 195 หน้า : ภาพประกอบ.

9786169255406 6169255404


880-04 -- หนี้ -- ไทย.
880-05 -- เกษตรกร -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
880-06 -- ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -- ไทย.

หนี้สินชาวนา

HG3756.ท9 / ห36 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544