สุริยา ปานแป้น, 2520-

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 216 หน้า.

9786162694486 6162694488


880-05 -- อัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบ.

KPT1630 / .ส736 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544