กมล มโนชญากร.

จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย] กมล มโนชญากร ; บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - 4, 221 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2474 ของ โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร. รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์เฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.

9789744498113 9744498110


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484.


880-05 -- จดหมายเหตุ.


880-06 -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
880-07 -- ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร.

DS588.ห7 / ก4 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544