วิเชียร ตันศิริคงคล.

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดชลบุรี / วิเชียร ตันศิริคงคล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - ก-ญ, 132 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744498465 9744498463 9789744494542 9744494549


880-05 -- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- ชลบุรี.
880-06 -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- ชลบุรี.


880-07 -- ชลบุรี -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1749.ก53ช4 / ว62 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544