อธึก อัศวานันท์.

ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 437 หน้า.

ชื่อเรื่องเดิม: เจรจาและร่างสัญญา. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม 2558.

9786162694554 6162694550


880-05 -- สัญญา -- ไทย.

KPT920 / .อ352 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544