มานิตย์ จุมปา.

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = Principles of constitutional law / Principles of constitutional law มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016] - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742036300 9742036306


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ม644 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544