ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 ป.วิ.อ. มาตรา 1-156. เล่ม 1 / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2559 [2016] - 297 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164065819 616406581X


880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
880-06 -- คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ก525 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544