บทกฎหมายลักษณะพยาน / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2559 [2016] - ก-ง, 128 หน้า.

9786163250988 6163250982


880-04 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .บ32 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544