จารุประภา รักพงษ์.

กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 11, 223 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744668646 9744668644


องค์การการค้าโลก.


ระเบียบการค้าต่างประเทศ. -- 880-05

K3943 / .จ64 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544