การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ / ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554 [2011] - 81 หน้า : ภาพสีประกอบ.

เอกสารวิชาการ กรมการข้าว.

9789744037985 9744037989


880-04 -- ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย -- นนทบุรี.
880-05 -- ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย -- กรุงเทพฯ
880-06 -- อุตสาหกรรมข้าว -- ไทย -- นนทบุรี.
880-07 -- อุตสาหกรรมข้าว -- ไทย -- กรุงเทพฯ

SB191.ข6 / ก6233 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544