อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศมัย พงศ์พิพัฒน์ จช., จ.ม. - กรุงเทพฯ : บริษัท วัชรินทร์การพิมพ์, 2543 [2000] - [36], 58 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

พร้อมด้วย: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / มาร์ค เกรแฮม ผู้เขียน ; พลเรือเอกถาวร พงศ์พิพัฒน์, มาลิน พงศ์พิพัฒน์ ผู้แปล. ณ เมรุวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2543.


พิศมัย พงศ์พิพัฒน์, 2472-2543.
พงศ์พิพัฒน์ (นาม)


880-05 -- อุทยานแห่งชาติ -- ไทย.
880-06 -- ทางเดินศึกษาธรรมชาติ -- ไทย -- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ -- หนังสือแนะนำ.


880-07 -- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544