ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. [1] / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014] - 87 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 [แก้ไขและเพิ่มเติม], 2556.

9740152597 9789740152590


880-04 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2735 / .ท63 2557 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544