สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ/ สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016] - 96 หน้า.

9789742036317 9742036314


880-05 -- เสรีภาพในการชุมนุม -- ไทย.

KPT2483 / .ส736 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544