ปิดทองหลังพระ : "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ / สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ธนาคารไทยพาณิชย์. - [กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554 [2011] - 179 หน้า : ภาพสีประกอบ.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.


880-06 -- การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย.
880-07 -- เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย.

HC445.ฮ9พ6 / ป63 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544