กวี หวังนิเวศน์กุล.

การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น / กวี หวังนิเวศน์กุล. - ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2555 [2012] - 464 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163059765 616305976X


880-05 -- การออกแบบโครงสร้าง.
การก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า.
เหล็กกล้าโครงสร้าง.
การก่อสร้างด้วยไม้.

TA658 / .ก56 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544