สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

หุ้นส่วนและบริษัท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016] - 483 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742036232 9742036233


880-05 -- หุ้นส่วน -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ส45 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544