ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2559 / คณะผู้จัดทำ กิตติยา อาภากุลอนุ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2559 [2016] - 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ)

9786169108870 6169108878


880-03 -- รัษฎากร -- ไทย.
880-04 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

--บช 609--Highly correlated--AC 609--Highly correlated

KPT3544 / 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544