นครินทร์ วนกิจไพบูลย์.

Popeye / นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ; ภาพประกอบ ธนวัต ศักดาวิษรักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : A book, 2557 [2014] - 254 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.

9786163270825 6163270827


880-05 -- ศิลปกรรมนิยม.

HM621 / .น246 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544