ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 25, 380 หน้า.

รางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

9786163142191 6163142195


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-06 -- กฎหมาย.

KPT68 / .ป46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544