อนุสรณ์ พลตำรวจโท อุทัย ยศะสินธุ. - พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2511 [1968] - 65 หน้า : ภาพประกอบ.

ในงานพระราชทานเพลิง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2511 ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง พระนคร.

เครื่องหมายของคนดี / โดย กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกขุ -- การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์ / โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช -- ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศของ Kautilya / โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.


อุทัย ยศะสินธุ, พล.ต.ท., 2442-2511.
ยศะสินธุ (นาม)


880-05 -- ความดี (พุทธศาสนา)
880-06 -- การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- นิวซีแลนด์.

BQ4415 / .อ276 2511

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544