คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / [คณะผู้จัดทำ สุกานดา พัดพาดี ... [และคนอื่น ๆ]. - นนทบุรี : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014] - 184 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

หลักการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม -- เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.

9786161123567 6161123568


880-03 -- การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ -- ไทย.
880-04 -- อนามัยสิ่งแวดล้อม.

WA900.JT3 / ค74 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544