สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558) ฉบับสมบูรณ์ / พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ 2559 สมชัย ฑีฆาอุตมากร. - [กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2559 [2016] - 216 หน้า.


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-06 -- ศาล -- ไทย.
880-07 -- ผู้พิพากษา -- ไทย.
880-08 -- เขตอำนาจศาล -- ไทย.
880-09 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT1572 / .ส433 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544