การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่สองภายใต้กลไก universal periodic review 2559 = Second cycle of universal periodic review of Thailand 2016 / Second cycle of universal periodic review of Thailand 2016 ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, 2558 [2015] - 18, 17 หน้า.

เรื่องที่สองพิมพ์หน้ากลับกัน. เรื่องที่สองเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ.


880-03 -- สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT2460 / .ก945 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544