ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์.

จิตอาสา-- คือดอกไม้ที่ให้ผล / ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2556 [2013] - 234 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - สิ่งพิมพ์ ; ลำดับที่ 2/2556 . - สิ่งพิมพ์ (ศูนย์คุณธรรม) ; ลำดับที่ 2/2556. .

9786165432153 6165432158


880-06 -- อาสาสมัคร -- ไทย.
880-07 -- อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์ -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)