อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแปลง อินทวงศ์. - กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2536 [1993] - 144 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

พระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถาน วัดลาดพร้าว วันเสาร์ 12 มิถุนายน 2536.


แปลง อินทวงศ์, 2463-2536.
อินทวงศ์ (นาม)


นครศรีธรรมราช -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544