เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2555 [2012] - 256 หน้า

9786167306957 6167306958


880-05 -- ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942 / .ผ73 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544