คุณหญิงบำรุงราชบริพาร. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์บูรพาศิลป์การพิมพ์, 2524 [1981] - 128 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและพระวรชายา เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน สุนทรเวช) ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เวลา 17.00 น. ชื่อเรื่องจากปก. พร้อมด้วย: คำอภิปรายในรัฐสภาของนายสมัคร สุนทรเวช.


บำรุงราชบริพาร, คุณหญิง, 2445-2524.
อนุศาสน์จิตรกร, พระยา, 2414-2492.
สุนทรเวช (นาม)


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ค72 2524

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544