ชัชวาล วงค์สารี.

การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ / ชัชวาล วงค์สารี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : N P Press Limited Partnership, 2559 [2016] - 588 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786164064485 6164064481


880-05 -- โรคไต -- การพยาบาล.
880-06 -- โรคระบบปัสสาวะ -- การพยาบาล.

WY164 / .ช625 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)