เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2482-

ธรรมะนอกธรรมาสน์ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010] - 226 หน้า. - พระไตรปิฎกศึกษา ; ชุดที่ 1 . - พระไตรปิฎกศึกษา ; ชุดที่ 1. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2540.

9789740205371 9740205372


พระไตรปิฎก.


880-07 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา)
880-08 -- คำคมทางพุทธศาสนา.

BQ1138 / .ส73 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544