การพยาบาลพื้นฐาน / สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2558 [2015] - 819 หน้า.

9786163948236 6163948238


880-03 -- การพยาบาล.

WY100 / .ก677 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544