บาร์ตส์, โรล็องด์.

มายาคติ / Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ ; บรรณาธิการ นพพร ประชากุล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2551 [2008] - 173 หน้า.

แปลจาก: Mythologies. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2544.

โลกของมวยปล้ำ -- นักเขียนในช่วงหยุดพักร้อน -- งานวิจารณ์แบบบอดใบ้ -- สบู่และผงซักฟอก -- ของเล่น -- เมื่อน้ำท่วมปารีส -- ไวน์กับนม -- ความลึกในโฆษณา -- สมองของไอน์สไตน์ -- หนังสือนำเที่ยว บลูไกด์ -- อาหารแบบประดับประดา -- ภาพถ่ายทรงเสน่ห์ของผู้สมัคร ส.ส. -- โรล็องด์ บาร์ตส์ กัลสัญศาสตร์วรณกรรม.

9789740547235 9740547230


บาร์ตส์, โรล็องด์, มายาคติ.

P85.บ64ก25 / 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544