มาลีวัล เลิศสาครศิริ.

การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด / มาลีวัล เลิศสาครศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2558 [2015] - 261 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163940353 6163940350


880-04 -- การคลอด.
ครรภ์.
880-05 -- การพยาบาลสูติศาสตร์.

WY157 / .ม6458 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544