สุขศิริ ประสมสุข.

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล / สุขศิริ ประสมสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : นีโอดิจิตอล, 2558 [2015] - 167 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.

9786163486950 6163486951


880-04 -- การพยาบาล.
880-05 -- การดูแลด้านการพยาบาลเบื้องต้น.

WY100 / .ส725 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)