เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553 [2010] - 20, 348 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2552.

ปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย: ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคม -- ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่มีต่อรัฐไทยและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย -- การเมืองภาคประชาชนกับการขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยไทย : หลักการและความจำเป็นทางสถานการณ์ -- การเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย: ระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง -- บทสรุป/แง่คิดเกี่ยวกับทางออก

9786119030916 6119030913


880-05 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ส73 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544