อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.

รายงานวิจัยการสำรวจและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด : พลังปัญญาจากวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของกวีในเมืองตราด / พลังปัญญาจากวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของกวีในเมืองตราด รายงานผลการวิจัยการสำรวจและปริวรรตวรรณคดีท้องถิ่นจังหวัดตราด : พลังปัญญาจากวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของกวีในเมืองตราด ผู้วิจัย อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ; ผู้ช่วยวิจัย ดรณ์ แก้วนัย ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งแรก. - [นครปฐม] : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012] - ก-ฑ, 610 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และจังหวัดตราด.

9786162790584 6162790584


880-07 -- วรรณกรรมพื้นบ้านไทย -- ไทย -- ตราด.
880-08 -- กวีนิพนธ์ไทย.
880-09 -- วรรณกรรมไทย -- ไทย -- ตราด.

PL4208.5.ต5 / อ46 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544