ข้อสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือก : ประจำปี พ.ศ.2551 (สอบวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551) - [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานศาลยุติธรรม], 2551 [2008] - 34 หน้า.


880-03 -- ผู้พิพากษา -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-04 -- พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-06 -- ศาลแขวง -- ไทย.
880-07 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544