ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

ประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ 17, เรื่อง ตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย / ตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 6. - [กรุงเทพฯ] : ห.ส.น. ศรีสงวนการพิมพ์, 2516 [1973] - ก-ด, 99 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ขุนสุจิตรบรรจงยุทธ (สุจิตร บุรานนท์) ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2516. ฉบับพิมพ์ซ้ำ.


สุจิตรบรรจงยุทธ, พล.ต., ขุน, 2443-2516.
บุรานนท์ (นาม)


880-08 -- บ่อน -- ไทย -- ประวัติ.
880-09 -- การเสี่ยงโชคจากตัวเลข -- ไทย -- ประวัติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544