ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายสิทธิโชติ แย้มดี. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] [1999?] - 128 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2542. พร้อมด้วย: สานฝันด้วยเสียงเพลง : มาฝึกร้องเพลงกันเถิด! / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.


สิทธิโชติ แย้มดี, 2497-2542.
แย้มดี (นาม)


880-05 -- การร้องเพลง -- วิธีการ -- การเรียนด้วยตนเอง.

MT893 / .ท64 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544