อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสมชัย มังคะลี. ไม้ร่าย - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533] [1990] - 125 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ณ วัดบางปะกอก วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2533.


สมชัย มังคะลี, 2468-2533. 2468-2533.
มังคะลี (นาม)


880-06 -- ไม้ประดับ.
880-07 -- พืช -- การขยายพันธุ์.
880-08 -- ปุ๋ยหมัก.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)