เอื้อน ขุนแก้ว.

การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา / การดำเนินคดีแบบกลุ่ม class action และการขออนุญาตฎีกา writ of certiorari โดย เอื้อน ขุนแก้ว, วรนันยา ใช้เทียมวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016] - 155 หน้า.

9786164132795 6164132797


880-06 -- การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทย.
880-07 -- การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.

KPT1758.ฟ52 / อ83 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544