นราทิพย์ ชุติวงศ์.

เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 9. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015] - 456 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8.

9740301592 9789740301592


880-05 -- เศรษฐศาสตร์การบริหาร.

HD30.22 / .น46 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544