ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530-

ตลกรัฐธรรมนูญ / ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, ผู้เขียน. - กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2559 [2016] - 323 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167939049 6167939047


880-04 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ป73 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)