ไพโรจน์ วายุภาพ.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม / การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ไพโรจน์ วายุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016] - 198 หน้า.

9786164136748 6164136741


880-07 -- การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทย.

KPT1758.ฟ52 / พ948 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544