พระราชบัญญัติล้มละลาย แก้ไขล่าสุด 2559 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย / พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง) รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2559 [2016] - 224 หน้า.

9786164134942 6164134943


880-06 -- ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942.ก28 / 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544